Apartmány Svoboda

Jak si koupit
svobodu?

Koupě a financování apartmánů.

Koupě a financování

Pro klienty, kteří budou hradit celou kupní cenu z vlastních zdrojů.

Smlouva o rezervaci

rezervační záloha ve výši 150 000 Kč

Splatnost do tří pracovních dnů od uzavření smlouvy o rezervaci, doba rezervace je cca dva týdny

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

první záloha ve výši 15% z kupní ceny

Se započtením rezervační zálohy, splatnost do pěti pracovních dnů od podpisu SOSBK.

druhá záloha ve výši 25% z kupní ceny

Splatnost do pěti pracovních dnů od dokončení hrubé stavby.

třetí záloha ve výši 35% z kupní ceny

Splatnost do pěti pracovních dnů od dokončení rozvodů ZTI.

Smlouva kupní

doplatek ve výši 25% z kupní ceny

Splatnost do pěti pracovních dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí a podpisu kupní smlouvy.

326 - INTERIOR_16 - Photo copy

Modelový příklad hypotéky 1

4 685 000 Kč kupní cena

4 216 000 Kč výše hypotéky

469 000 Kč vlastní zdroje

Měsíční splátka 15 882 Kč

úroková sazba 2.14% – doba splácení 30 let

Modelový příklad hypotéky 2

4 685 000 Kč kupní cena

4 140 000 Kč výše hypotéky

545 000 Kč vlastní zdroje

Měsíční splátka 21 219 Kč

úroková sazba 2.14% – doba splácení 20 let

326 - INTERIOR_13 - Photo copy
326 - INTERIOR_14 - Photo copy

Modelový příklad hypotéky 3

4 685 000 Kč kupní cena

3 748 000 Kč výše hypotéky

937 000 Kč vlastní zdroje

Měsíční splátka 14 117 Kč

úroková sazba 2.14% – doba splácení 30 let

Chcete více informací?
Kontaktujte nás